Unia Europejska - flaga

Mali Kozianie

Zajęcia
Poniedziałek, godz. 18:00
sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach

Na pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym zapraszamy
26 września 2022 r. o godz. 18:00.

Instruktorka: Krystyna Mirocha

Zapisy bezpośrednio na zajęciach u Instruktora.
Zajęcia prowadzone są przy Zespole Pieśni i Tańca "Kozianie"

ZAPRASZAMY
POWIĄZANE WPISY
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner