Unia Europejska - flaga

Zajęcia taneczne POPP ART.

Zajęcia
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." z Czechowic-Dziedzic
zaprasza na
zajęcia taneczne dla dzieci.
 
Informacje i zapisy u organizatora:
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  „ART.”

godz. 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach

Zapisy bezpośrednio u Instruktora.

Zajęcia bezpłatne.
Instruktor: Małgorzata Mirocha,
numer telefonu: 664035406
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner