Unia Europejska - flaga

Taniec towarzyski dla dorosłych

Zajęcia

Zajęcia odbywają się we wtorki
o godz. 18:30
w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2

Informacje i zapisy u instruktora.

Instruktorka: Anna Kaim

Odpłatność według ustaleń z instruktorem.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner