Unia Europejska - flaga

Kurs tańca dla dorosłych UTW

Zajęcia
Kurs tańca dla dorosłych

dla słuchaczy UTW - Wpisowe na semestr: 20 zł od osoby

Kurs tańca - opłata:
25 zł od osoby za miesiąc
(dla osób, które wpłaciły wpisowe UTW)
30 zł od osoby dla pozostałych osób

Zajęcia odbywają się w środy o godz. 9:30-10:30

Instruktor: Anna Kaim 

UWAGA!
Opłatę należy uiścić do dnia 15-go każdego miesiąca w biurze Domu Kultury w Kozach
lub na konto Domu Kultury w Kozach:
Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko ucznia - okres, za który wnoszona jest dopłata - nazwa zajęć.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner