Unia Europejska - flaga

Taneczna gimnastyka dla dorosłych UTW

Zajęcia
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 8:00-9:00

Na pierwsze zajęcia zapraszamy 10 października 2022 r.

Instruktor: Anna Kaim

Odpłatność:
  • 25 zł od osoby za miesiąc (dla osób, które wpłaciły wpisowe UTW),
  • 30 zł od osoby dla pozostałych osób

UWAGA!
Opłatę należy uiścić do dnia 15-go każdego miesiąca.
Wpłaty za zajęcia przyjmowane są w biurze Domu Kultury w Kozach
lub na konto bankowe: Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko - okres (miesiąc), za który wnoszona jest opłata oraz nazwa zajęć.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner