Unia Europejska - flaga

Grupa Wokalna – zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
Grupa Wokalna
- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży

Czwartek,
  • godz. 15:15 - grupa dziecięca (8-10 lat)
  • godz. 16:30 - grupa płodzieżowa (powyżej 10 lat)

Odpłatność – 30 zł za miesiąc

Ilość osób ograniczona.
Zajęcia prowadzone w grupach do 6 osób.

Zapisy w biurze Domu Kultury, liczy się kolejność zgłoszeń.

Program jest skierowany do dzieci i młodzieży wokalnie uzdolnionych.
Daje on możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych, kształcenia wokalnego oraz prezentowania własnego talentu na koncertach solowych i zespołowych.
Program zajęć wokalnych zakłada przede wszystkim kształcenie głosu, rozwijanie i doskonalenie słuchu muzycznego, zawiera również elementy zasad muzyki.
Program i repertuar jest oparty o utwory dostosowane do poziomu i możliwości wykonawczych.

Instruktorka: Anna Czaplińska-Syjota

Uwaga!
Wpłaty należy uiścić w biurze Domu Kultury w Kozach lub na konto Domu Kultury w Kozach: Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko ucznia - okres, za który wnoszona jest dopłata - nazwa zajęć.
Kontakt:
☎️ 532 585 594
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner