Unia Europejska - flaga

Grupa Wokalna – zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia
Uwaga!
W najbliższy czwartek (17.11.2022) zajęcia grupy wokalnej Domu Kultury w Kozach będą trwały 2 godziny od 15:30 do 17:30. Odrabiamy zajęcia z 24.11.2022 (tego dnia zajęcia są odwołane).Grupa Wokalna
- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży

Czwartek, godz. 15:30-16:30

Ilość osób ograniczona.
Zajęcia prowadzone w grupach do 6 osób.

Zapisy w biurze Domu Kultury, liczy się kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 30 zł za miesiąc

Uwaga!
Wpłaty należy uiścić w biurze Domu Kultury w Kozach lub na konto Domu Kultury w Kozach: Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko ucznia - okres, za który wnoszona jest opłata - nazwa zajęć.


Program jest skierowany do dzieci i młodzieży wokalnie uzdolnionych.
Daje on możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych, kształcenia wokalnego oraz prezentowania własnego talentu na koncertach solowych i zespołowych.
Program zajęć wokalnych zakłada przede wszystkim kształcenie głosu, rozwijanie i doskonalenie ekspresji i interpretacji muzycznej.
Program i repertuar jest oparty o utwory dostosowane do poziomu i możliwości wykonawczych.

Instruktorka: Anna Czaplińska-Syjota
Kontakt:
☎️ 532 585 594
POWIĄZANE WPISY
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner