Unia Europejska - flaga

Dziecięca Grupa Wokalna

Zajęcia
Grupa Wokalna dla dzieci (w wieku szkolnym)
Czwartek, godz. 15:30-16:30

Odpłatność: 45 zł za miesiąc
(opłata nie jest dzielona na pojedyncze zajęcia)

Zapisy i odpłatność w biurze Domu Kultury w Kozach
Ilość miejsc ograniczona.

Pierwsze spotkanie w czwartek 7 września 2023 r.

Uwaga!
Wpłaty należy uiścić w biurze Domu Kultury w Kozach lub na konto Domu Kultury w Kozach: Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko ucznia - okres, za który wnoszona jest opłata - nazwa zajęć.


Program jest skierowany do dzieci i młodzieży wokalnie uzdolnionych.
Daje on możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych, kształcenia wokalnego oraz prezentowania własnego talentu na koncertach solowych i zespołowych.
Program zajęć wokalnych zakłada przede wszystkim kształcenie głosu, rozwijanie i doskonalenie ekspresji i interpretacji muzycznej.
Program i repertuar jest oparty o utwory dostosowane do poziomu i możliwości wykonawczych.

Instruktorka: Anna Czaplińska-Syjota
Zapisz się
POWIĄZANE WPISY
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232