Unia Europejska - flaga

Nauka gry na gitarze

Zajęcia
Lekcje prowadzone indywidualnie.

Dokładne terminy zajęć i odpłatność według ustaleń z instruktorem.

Kontakt przez Dom Kultury w Kozach.


Instruktor: Aleksander Papiernik
Kontakt:
☎️ 338 174 232
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner