Unia Europejska - flaga

Matematyka MATHRIDERS oraz ROBOTYKA WEDO 2.0, EV3

Zajęcia
Matematyka MATHRIDERS
ROBOTYKA WEDO 2.0
oraz
MINDSTORMS EV3

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informacje i zapisy u organizatora: 502 745 704
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner