Unia Europejska - flaga

ZUMBA

Zajęcia
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
Bez ograniczeń wiekowych.

Czwartki, godz. 19:00 - 20.00

sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2
Organizator:
Stowarzyszenie Kozianki

Informacje i zapisy:
☎️ 668 365 959
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner