Unia Europejska - flaga
01.05.2022 16.00

Honorowy Obywatel Henryk Talar

Anons o treści: Henryk Talar, 1.05.2022, niedziela godz. 16.00, Dom Kultury w Kozach, wstęp wolny.
W niedzielę 1 maja 2022 r., w Domu Kultury w Kozach ma miejsce niecodzienne wydarzenie – spotkanie z panem Henrykiem Talarem, aktorem, niekwestionowaną osobowością filmu i teatru, a dla mieszkańców Kóz „kozianinem z urodzenia”. W trakcie spotkania wspomnienia oraz pan Henryk Talar odbiera akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Kóz.
galeria
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner