Unia Europejska - flaga
01.06.2022 20:30

Wieczór z bohaterami bajek z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Na plakacie na tle nocnego, rozgwieżdżonego nieba znajduje się okrągły, lśniący księżyc. U dołu widoczny jest kraciasty koc, na nim postawiono kosz piknikowy z czerwoną serwetą, wystającą z wnętrza kosza.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Dom Kultury w Kozach wraz z bielskim Studiem Filmów Rysunkowych zapraszają na "Wieczór z bohaterami bajek" do parku przy Pałacu Czeczów w Kozach.

środa - 1 czerwca 2022 r., godz. 20:30
park przy Pałacu Czeczów w Kozach

Ponadto zachęcamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych w konkursie plastycznym i stworzenia historyjki obrazkowej z ulubionym bohaterem w trzech odsłonach pt. "Ja i mój bajkowy bohater" (szczegóły w Regulaminie konkursu)Regulamin wydarzenia „Wieczór z bohaterami bajek”
1. Organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury w Kozach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 2, 43-340 Kozy.
2. Miejscem wydarzenia jest wydzielony przez Organizatora obszar na terenie parku dworskiego w Kozach.
Termin wydarzenia: 1 czerwca 2022 r., godz. 20:30-22:00.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów  wydarzenia.
6. Organizator  nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników wydarzenia, zastrzega  jednak, że dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej.
7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
8. Organizator nie zapewnia miejsc siedzących dla wszystkich uczestników. Uczestnicy mogą przynieść własne koce, karimaty, siedziska.
9. W czasie wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
10. Wszyscy uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników mediach społecznościowych, prasie, na stronie internetowej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, zniszczenie lub zagubienie własności uczestników jak również szkody poczynione przez uczestników.
13. Na terenie wydarzenia może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu wydarzenia, w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.
14. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z obszaru wydarzenia.
15. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner