Unia Europejska - flaga

KozyNostra Rock Fest – wsparcie liderów kultury - program Edukacja Kulturalna 2023

POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
Zadanie „KozyNostra Rock Fest – wsparcie liderów kultury” realizowane jest w ramach programu rządowego Edukacja Kulturalna 2023 dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie polega na daniu ożywczej szansy lokalnym liderom na zjednoczenie się we wspólnym działaniu organizacyjnym przy tworzeniu wydarzenia w formie festiwalu muzyki rockowo-metalowej na bazie idei zaproponowanej przez samych liderów. Liderzy działając samodzielnie, w oparciu o bazę techniczną i potencjał Domu Kultury w Kozach zorganizują festiwal złożony z przeglądu amatorskich zespołów rockowych, prezentacji gier oraz koncertów lokalnych formacji oraz zaproszonych zespołów.
Przestrzeń festiwalowa dostosowana będzie w sposób ułatwiający dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.
Sam festiwal wypełni lukę w ofercie kulturalnej regionu, a przebieg jego organizacji stanie się praktycznym ćwiczeniem współdziałania osób pragnących tworzyć kulturę, działając poza oficjalnymi działaniami instytucji.

Dofinansowanie: 30 000,00 zł
Całkowita wartość: 41 800,00 zł
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232