Unia Europejska - flaga

Zwiększamy możliwości - zakup elementów scenicznych - INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2023

"Zwiększamy możliwości - zakup elementów scenicznych" zo zadanie realizowane w ramach programu rządowego INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2023, które Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Celem realizacji zadania jest zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, by zaspokoić oczekiwania grup (w tym stowarzyszeń) oraz lokalnych liderów kultury, w zakresie możliwości realizacji swych inicjatyw, szczególnie z wykorzystaniem przestrzeni parku, Pałacu Czeczów i tarasu przy nim. Taras posiada sezonowe zadaszenie i wówczas jest naturalną sceną umożliwiającą niewielkie prezentacje artystyczne. Szczupłość powierzchni tarasu oraz istniejąca konstrukcja zadaszenia uniemożliwia niektóre realizacje i towarzyszące im działania techniczne. Umiejscowienie tarasu i jego otoczenie parkowe obecnie wydaje się idealnym miejscem na realizacje "klimatycznych" wydarzeń artystycznych, szczególnie, że mocno wpisało się jako lokalne miejsce spotkań. Niewielka modernizacja polegająca na doposażeniu w mobilne podesty sceniczne (np. dostawiane do tarasu) oraz rozbudowa konstrukcji zadaszenia pozwolą na powiększenie sceny oraz na montaż poza światłem sceny elementów nagłośnienia (np. wieszanie systemu nagłośnienia liniowego). Podobny zamiar przyświeca potrzebie doposażenia w namioty, które będą stanowiły zabezpieczenie dla organizujących wydarzenia w przestrzeni plenerowej przed kaprysami pogody.

Dofinansowanie: 35 000,00 zł
Całkowita wartość: 44 621,00 zł
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232