Unia Europejska - flaga

Partnerstwo lokalne

POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
PARTNERSTWO LOKALNE - Dom Kultury+
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest trzecią edycją programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+
jest też kolejna edycją w której Dom Kultury w Kozach jest uczestnikiem i beneficjentem.
 
W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne realizowane będzie zadanie PARTNERSTWO LOKALNE. 

Projekt "Razem - kultura, szacunek, dialog" realizowany przez Dom Kultury w Kozach,
będzie finansowany ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury+ Edycja 2023/ Zadanie II - PARTNERSTWO LOKALNE.

Udział w dwóch poprzednich edycjach programu DK+ pozwoliło Domu Kultury w Kozach na wyznaczenie nowych kierunków działań oraz uczuliło na potrzeby kulturalne mieszkanców.
Program PARTNERSTWO LOKALNE będzie kontynuacją idei wspierania inicjatyw oddolnych. Celem realizacji zadania będzie dalsza rozbudowa w środowisku lokalnym istniejących relacji społecznych oraz tworzenie nowych, budujących aktywność i inspirujących do działań twórczych.
Powinno to przełożyć się na stworzenie kreatywnej przestrzeni do wyznaczania nowych celów działania opierających się na wypracowanych relacjach partnerstwa, w którym Dom Kultury stanie się platformą do nieskrępowanych twórczo działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

Dofinansowanie: 49.600,00- zł
Całkowita wartość: 56.600,00- zł
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232