Unia Europejska - flaga

Mamy na czym grać - zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach

Mamy na czym grać - zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach

Dom Kultury w Kozach sprawujący nieprzerwaną, blisko trzydziestoletnią opiekę na działaniami MOD, poza kształceniem młodych muzyków, udostępnianiem miejsc do prób i koncertów, dba również o jej wyposażenie. W tym celu pomyślnie pozyskano dofinansowanie na zakup instrumentów muzycznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego z programu INFRASTRKTURA DOMÓW KULTURY 2022.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup instrumentów, które będą stanowiły wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach. Uzupełnią one braki pozwalając na realizację naboru członków zespołu oraz zastąpią niektóre wyeksploatowane instrumenty, których naprawa jest nieopłacalna. Zostaną wykorzystane do prowadzenia nauki gry na instrumentach oraz do celów koncertowych i posłużą zespołowi na wiele lat. Realizacja projektu pozwoli na na urzymanie oinad 80-letnich, lokalnych tradycji muzycznych.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner