Unia Europejska - flaga

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności strony www.domkultury.kozy.pl
Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą strony www.domkultury.kozy.pl. W Polityce prywatności zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
Przeglądając serwis internetowy akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie – polityka prywatności, z uwagi na rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój samego serwisu.

O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

1.1. Linki do stron trzecich
Linki/przekierowania do stron internetowych innych podmiotów, jeśli zostały zamieszczone w treści serwisu, to wyłącznie dla wygody jego użytkowników, jednak działają one niezależnie od naszej strony. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności, czy politykę danych osobowych innych podmiotów.

1.2. Administrator danych
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu jest Dom Kultury w Kozach z siedzibą ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy tel. 33 8174232, e-mail: domkultury@dk.kozy.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@gzosip.kozy.pl.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników serwisu poprzez wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wejściu na stronę i korzystanie z niej w celu zapoznania się z treściami tam zamieszczonymi. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, a także nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez gromadzenie plików cookies.

1.3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.,
b) zgodnie z wdrożonym Regulaminem ochrony danych osobowych Domu Kultury w Kozach,
c) w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa.

1.4. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy złożyć wniosek pisemnie, drogą e-mail lub tradycyjną na adres Domu Kultury w Kozach.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

1.5. Czas przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

2. Pliki cookies i zakres zbieranych danych
Witryna kozy.pl i jej poddomeny (np. domkultury.kozy.pl) używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny wyrażeniem zgody na użycie plików cookies lub kliknięcie w zapis „zrozumiałem”. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie www. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.

3. Polityka prywatności stron Domu Kultury w Kozach w mediach społecznościowych Facebook (fanpage), Instagram oraz w serwisie YouTube.

3.1. Serwisy społecznościowe Facebook, Instagram oraz serwis YouTube posiadają własną politykę prywatności udostępnioną dla użytkowników. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z ich użytkowania są bezpośrednio administrowane odpowiednio przez Facebook i YouTube.

3.2. Dom Kultury w Kozach jest współadministratorem danych osobowych osób, które wchodzą w interakcje ze stronami w serwisie Facebook (fanpage), Instagram oraz kanału w serwisie YouTube. Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach jest umieszczona i uaktualniana na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl.

3.3. Państwa dane przetwarzane są w związku z:
a. obserwowaniem fanpage’a lub kanału przez użytkowników,
b. zapoznawaniem się z publikowanymi w ramach fanpage lub kanału informacjami,
c. publikowaniem komentarzy przez użytkowników,
d. udostępnianiem przez użytkowników treści zamieszczonych na fanpage’u lub kanale,
e. kierowaniem za pośrednictwem serwisów Facebook, Instagram oraz YouTube reklam do użytkowników w sposób uwzględniający określone kryteria m.in. wiek użytkowników, miejsce zamieszkania, płeć, zainteresowania itp.
f. wyświetlanie anonimowych danych statystycznych dotyczące osób odwiedzających fanpage lub kanał (pliki cookies).

3.4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:
a. identyfikator Facebook’a, Instagram’a lub YouTube’a (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych),
b. zdjęcie profilowe (dzięki niemu – w niektórych przypadkach – możemy poznać Państwa wizerunek),
c. inne zdjęcia (które mogą w niektórych przypadkach przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczenie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
d. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisie, który zawarliście Państwo w związku z okoliczności naszej korespondencji).

3.5. Odwiedzenie fanpage’a lub kanału jest równoznaczne z przetwarzaniem przez Dom Kultury w Kozach danych osobowych odwiedzającej osoby – zarówno danych zapisywanych za pośrednictwem plików cookies na urządzeniu użytkownika, jak również danych osobowych użytkownika, które są widoczne dla administratora Domu Kultury w Kozach, np. w związku z polubieniem i reakcją na posta, zdjęcia, albumu, filmu lub wydarzenia, udostępnieniem niniejszych działań, dodania znacznika, zameldowaniem na stronie lub rozpoczęciem obserwowania strony.

3.6. Dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego kierowania reklam do użytkowników, stosowania plików cookies, jak i obserwowania czy też komentowania postów na profilu.

4. W jaki sposób Dom Kultury w Kozach kontaktuje się z Tobą?
Dom Kultury w Kozach kontaktuje się z Tobą za pomocą tradycyjnej poczty, poczty e-mail, za pośrednictwem mediów społecznościowych – aplikacji Messenger lub telefonicznie.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232