Unia Europejska - flaga

O nas

Centrum działań kulturalnych w gminie Kozy stanowi Dom Kultury w Kozach dysponujący obiektami Domu Kultury (ul. Krakowska 2 w Kozach) oraz Pałacu Czeczów (ul. Krakowska 5 w Kozach).

Dom Kultury w Kozach skupia wokół siebie uzdolnioną artystycznie młodzież.
Ponadto Dom Kultury w Kozach jest siedzibą licznych organizacji społecznych działających na terenie gminy, które z powodzeniem organizują życie kulturalne dla swoich członków.

W kalendarzu kulturalnym na stałe zagościły występy zespołów działających na terenie miejscowości, imprezy dziecięce, wystawy, spektakle oraz koncerty.


Misja Domu Kultury w Kozach

Misją Domu Kultury jest uczestnictwo w życiu społecznym miejscowości Kozy, będąc platformą aktywności dla osób, grup i organizacji, których działania przyczyniają się do tworzenia i upowszechniania kultury.
Dom Kultury w Kozach jest przestrzenią dla działań twórczych indywidualnych i zbiorowych.
Dom Kultury w Kozach buduje więzi społeczne i umacnia tożsamość lokalną oraz narodową w nieskrępowanych formą działaniach twórczych opartych na lokalnej duchowości, tradycji oraz historii.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232