Unia Europejska - flaga

Oferta sponsorska dla firm 2024

Oferta
Z przyjemnością pragniemy Państwu przedstawić ofertę sponsorską i zachęcić do współpracy.
Do pobrania OFERTA SPONSORSKA


Działania Domu Kultury w Kozach stwarzają doskonałe okazje do promocji Państwa marki
i zwiększenia grona potencjalnych odbiorców zarówno wśród uczestników, jak i tysięcy osób,
do których docierają informacje o naszych wydarzeniach.

Oferta umożliwia zaangażowanie Państwa Firmy w organizację imprez kulturalnych gminie Kozy
oraz miejscowościach powiatu bielskiego, proporcjonalnie do możliwości finansowych.


Informacja prawna i podatkowa o Organizatorze:

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
tel. +48 338 174 232
e-mail: domkultury@dk.kozy.pl
www.domkultury.kozy.pl
NIP: 937-15-51-905
REGON: 072347070
Nr rachunku bankowego: Bank Pekao S. A.
O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362

Dom Kultury w Kozach korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zapraszamy do kontaktu!
Marek Małecki - Dyrektor Domu Kultury w Kozach
e-mail: domkultury.kozy.pl
tel. 338174232Kim jesteśmy?
Dom Kultury w Kozach działa od grudnia 1993 roku. W 2024 roku obchodzimy Jubileusz 30-lecia powołania i nadania statutu przez Radę Gminy Kozy, realizując nieprzerwanie swoje cele jako centrum działań kulturalnych gminy.

Dom Kultury w Kozach od początku skupia wokół siebie uzdolnioną artystycznie młodzież i dorosłych.
Ponadto, jest siedzibą licznych organizacji społecznych działających na terenie gminy, które z powodzeniem organizują życie kulturalne dla swoich członków oraz sympatyków.

W kalendarzu kulturalnym na stałe zagościły występy zespołów działających na terenie miejscowości, imprezy dziecięce, wystawy, spektakle oraz koncerty.


Nasze cele:
Stworzenie instytucji, która bazując na trzydziestoletniej historii działalności, wykorzystując swoją siedzibę oraz odremontowany budynek Pałacu Czeczów w Kozach wraz odrestaurowanym parkiem, organizuje przestrzeń działań kulturalnych dla społeczności, wspiera artystyczno-kulturalne aktywności mieszkańców, artystów, instytucji, stowarzyszeń oraz zespołów.

Nasza misja:
Misją Domu Kultury jest uczestnictwo w życiu społecznym miejscowości Kozy, będąc platformą aktywności dla osób, grup i organizacji, których działania przyczyniają się do tworzenia i upowszechniania kultury.
Dom Kultury w Kozach jest przestrzenią dla działań twórczych indywidualnych i zbiorowych.
Dom Kultury w Kozach buduje więzi społeczne i umacnia tożsamość lokalną oraz narodową w nieskrępowanych formą działaniach twórczych opartych na lokalnej duchowości, tradycji oraz historii.Co robimy?
Tylko w 2023 roku zorganizowaliśmy i współorganizowaliśmy prawie
136 wydarzeń, w tym: 14 wystaw, 7 spektakli, 29 koncertów, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania, wykłady.

Co planujemy?
Koncerty, wystawy, spektakle, zajęcia i warsztaty kierowane dla różnych grup wiekowych.

Dalszy rozwój i działania artystyczne zespołów:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Chór Domu Kultury w Kozach
Brasownik
Mali Kozianie
Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE


Imprezy stałe:

Dni Kóz
Podczas święta gminy Kozy prezentują się instytucje, grupy, organizacje, zespoły, stowarzyszenia, co skupia wokół wydarzeń wiele uwagi odbiorców w każdym wieku
i o szerokim wachlarzu zainteresowań.
Przestrzenią tegorocznych głównych imprez będzie estrada główna na placu targowym oraz scena w parku przy Pałacu Czeczów w Kozach.
Dodatkowo mają miejsce liczne imprezy towarzyszące, odbywające się w trakcie (poza estradą główną) oraz w bliskich terminach, organizowane przez koziańskie instytucje czy stowarzyszenia w różnych miejscach chętnie odwiedzanych przez naszą społeczność.

Złota Trąbka
Bielsko-Biała, Kozy
Na estradach festiwalowych, oprócz polskich zespołów, do tej pory prezentowały się orkiestry z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Ukrainy.
Dziś Festiwal to nie tylko okazja do konfrontacji zespołów orkiestrowych, to także spotkania, koncerty rozrywkowe, okazja do promowania młodych muzyków, wspólne spędzanie czasu, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń.

KozyNostra Rock Fest
KozyNostra Rock Fest to letni festiwal muzyczny organizowany w parku przy Pałacu Czeczów w Kozach, to miejsce spotkań osób w różnym wieku. W towarzystwie muzyki uczestnicy poznają się, wymieniają doświadczeniami, bawią i inspirują wzajemnie, pozytywnie oddziałując na zgromadzoną publiczność.
Organizatorzy to grupa muzycznych pasjonatów, wywodzących się m.in. z grupy More Than Less, która w zgranym zespole przy współpracy z Domem Kultury w Kozach pozyskuje partnerów do działania i promowania muzyki rockowo-metalowej.
Przestrzeń parku pozwala na przygotowanie przez partnerów licznych aktywności dla gości festiwalu, artystów, a także rodzin z dziećmi. Fenomenalna atmosfera i pozytywne emocje wśród uczestników są motorem do dalszych działań i rozwoju Festiwalu.

Dożynki Gminne
Dożynki w gminie Kozy są okazją do świętowania i spotkania się rolników, sadowników, gospodarzy, hodowców, pszczelarzy i przedstawicieli różnego rodzaju przetwórstwa, którzy swoją codzienną pracą i usługami dostarczają wszystkim pożywienia przez cały rok.
Wspólna zabawa, do której zapraszają również mieszkańców całej gminy oraz swoich gości sprzyja integracji różnych środowisk, ale również pozwala na promowanie firm i partnerów wspierających wydarzenie.MEDIA
Aktywnie prowadzona działalność promocyjna w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie pozwala dotrzeć do kilkutysięcznej liczby odbiorców.
O naszych wydarzeniach mówią również lokalne, ogólnopolskie, media, m.in.: grupy i inne strony internetowe, lokalna prasa - Koziańskie Wiadomości.

ODBIORCY
Bogaty program oraz otwarta forma wydarzeń kulturalnych sprawia, że naszymi propozycjami interesują się reprezentanci wszystkich grup wiekowych i z różnymi zainteresowaniami.
Wielokroć zasięg zainteresowania naszymi propozycjami wybiega znacznie poza lokalne środowisko długo utrzymując się w świadomości odbiorców.Propozycja i warunki współpracy

W zamian za wsparcie naszej działalności proponujemy Sponsorowi ofertę działań promocyjnych oraz usług związanych z udostępnieniem przestrzeni reklamowej.
Jesteśmy otwarci na propozycje dostosowane do życzeń Sponsora. Zakres i formuła wzajemnych świadczeń będzie zawsze indywidualnie negocjowana i przygotowana tak, aby najpełniej zrealizować Państwa oczekiwania i wesprzeć realizację Państwa strategii marketingowej i promocyjnej.
Zakres współpracy będzie regulowała umowa sponsorska lub partnerska.
Po zakończeniu współpracy możemy przedstawić Sponsorowi raport z dokumentacją świadczeń zrealizowanych na rzecz Sponsora.

Proponujemy trzy zakresy współpracy:

• od 1000 zł brutto – Firma Wspierająca
• od 2500 zł brutto – Sponsor
• od 5000 zł brutto – Sponsor Główny
• 20000 zł – Sponsor Strategiczny

Proponowane formy:

Wkład finansowy – środki pieniężne, w tym także darowizny, pokrycie kosztów promocji (drukowanie plakatów, ulotek, wykonanie standów, banerów itp.), na podstawie przedstawionych faktur lub jako usługa wykonana przez sponsora, wartość przeprowadzonych działań promocyjnych.

Wkład rzeczowy – nagrody rzeczowe, produkty firmy, sprzętu, gadżety sponsorskie.

Wkład usługowy – wykonanie usługi na rzecz imprezy, akcje animacyjne.


SPONSOR STRATEGICZNY

to firma, instytucja, osoba fizyczna, która chciałaby nawiązać współpracę z Organizatorem

Kwota: od 20000 zł brutto (dokładną wartość wzajemnych świadczeń określi umowa)

Oferta dla Sponsora Strategicznego:

• Wyłączność na tytuł oficjalnego strategicznego sponsora wydarzenia - prawo do wykorzystywania nazwy Sponsor Strategiczny.
• Prezentacja na scenie głównej marki Sponsora Strategicznego w formie elementu programu (czas i formę dookreśla umowa).
• Możliwość umieszczenia baneru reklamowego (w poziomie, wysokość
do 1 m) przy liniach bocznych w miejscach wydarzeń festiwalowych.
• Możliwość umieszczenia stojaków informacyjnych w miejscach, obiektach przeprowadzanych wydarzeń festiwalowych.
• Logo i link Sponsora Strategicznego przy wydarzeniu na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora (pzchiobb.pl) oraz festiwalu (gaudecantem.pl).
• Prezentacja firmy w mediach społecznościowych na stronie Organizatora oraz festiwalu.
• Prezentacja Firmy - Sponsora Strategicznego na jednej stronie w folderze festiwalowym.
• Logo Sponsora Strategicznego na materiałach reklamowych (plakatach, ulotkach, dyplomach, zaproszeniach dla gości).
• Logo Sponsora Strategicznego w materiałach rozsyłanych do prasy, radia.
• Pierwszeństwo w wykupie pakietu w następnym roku.
• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych uczestnikom wydarzeń.
• Podkreślenie udziału firmy, jako Sponsora Strategicznego w kontaktach
z mediami.
• Zamieszczenie informacji w prasie w formie artykułu na temat Sponsora Strategicznego jako Mecenasa kultury oraz jego marki.
• Możliwość ustawienia stoiska firmowego (bez sprzedaży artykułów żywnościowych i serwowania posiłków).


SPONSOR GŁÓWNY

to firma, instytucja, osoba fizyczna, która wspiera Organizatora głównie w płaszczyźnie finansowej lub rzeczowej.

Kwota: od 5000 zł brutto (dokładną wartość wzajemnych świadczeń określi umowa)

Oferta dla Sponsora Głównego:
• Możliwość umieszczenia 2 banerów reklamowych (w poziomie, wysokość do 1 m) lub 2 roll-up'ów przy liniach bocznych w przestrzeni wydarzeń.
• Możliwość umieszczenia 2 stojaków informacyjnych w miejscach, obiektach przeprowadzanych wydarzeń.
• Możliwość umieszczenia baneru reklamowego poziomie, wysokość
do 1 m) przy liniach bocznych w miejscach wydarzeń festiwalowych.
• Logo i link Sponsora przy wydarzeniu na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora.
• Logo i link Sponsora Głównego przy wydarzeniu na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora.
• Prezentacja firmy w mediach społecznościowych na stronie Organizatora.
• Logo Sponsora Głównego na materiałach reklamowych (plakatach, ulotkach, dyplomach, zaproszeniach dla gości).
• Logo Sponsora Głównego w materiałach rozsyłanych do prasy, radia.
• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych uczestnikom wydarzeń.
• Możliwość ustawienia stoiska firmowego (bez sprzedaży artykułów żywnościowych i serwowania posiłków).SPONSOR

to firma, instytucja, osoba fizyczna, która wspiera Dom Kultury w Kozach głównie w płaszczyźnie finansowej lub rzeczowej.

Kwota: od 2500 zł brutto (dokładną wartość wzajemnych świadczeń określi umowa)

Oferta dla Sponsora:
• Logo i link Sponsora przy wydarzeniu na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora.
• Możliwość umieszczenia 1 roll-up'u przy liniach bocznych w przestrzeni wydarzeń.
• Prezentacja firmy w mediach społecznościowych na stronie Organizatora.
• Logo Sponsora na materiałach reklamowych (plakatach, folderze, ulotkach, dyplomach, zaproszeniach dla gości).
• Logo Sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, radia.
• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych uczestnikom wydarzeń.
• Możliwość ustawienia stoiska firmowego (bez sprzedaży artykułów żywnościowych i serwowania posiłków).


Oferta dla Firmy wspierającej:

Firma wspierająca to firma, instytucja, osoba fizyczna, która wspiera głównie poprzez sponsoring finansowy lub rzeczowy.

Cena: 1000 zł brutto

• Logo i link na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora.
• Możliwość umieszczenia baneru przy liniach bocznych w przestrzeni wydarzenia.
• Logo Firmy wspierającej na materiałach reklamowych (plakatach, ulotkach, folderze, dyplomach, zaproszeniach dla gości).
• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków Firmy wspierającej do pakietów wręczanych uczestnikom wydarzeń festiwalowych.
• Możliwość ustawienia stoiska firmowego (bez sprzedaży artykułów żywnościowych i serwowania posiłków).

NA PRZESTRZENI LAT ZAUFALI NAM:

KLIMORS Sp. z o. o., Sp. k., FCA Poland S.A., AQUA S.A., Bracia Piskorkowie, ALBUD Spółka Jawna S. Fołta i Wspólnik, ANGA Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o. o., P.H.U. OPERATUS, ZUH LitGraf, MIREX Sp. z o. o., Ministerstwo Prezentów, Przedsiębiorstwo Handlowe EWANT, FORTEM Studio Reklamy S.C., Klingspor Sp. z o.o., Gospodarstwo Ogrodnicze Adrianna Damian Jurak, P.P.H.U. Bratek Sp. z o.o., KAPECKI, Piekarnia Hałat, Tin Tours, oplatki.pl, Zgrana Paczka, FIBRAKOM, AUTO-ALEX, KLINGSPOR Sp. z o.o., REKORD SI Sp. z o. o., Piekarnia Piskorek Spółka z o.o. Sp.k., Beskidzki Bank Spółdzielczy, BIURPOL, NEXCOM, Kolnet Sp. z o. o., Majster Plus Kozy, AKORD, EkaMedica Sp. z o. o. Sp.k., KLIMATERM, CYFROBIT, Elpa
galeria
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232