Unia Europejska - flaga

OFERTA SPONSORSKA dla Firm 2023

Oferta
Z przyjemnością pragniemy Państwu przedstawić ofertę sponsorską i zachęcić do współpracy.
Dom Kultury w Kozach stwarza doskonałą okazję do promocji Państwa marki i zwiększenia grona potencjalnych odbiorców zarówno wśród uczestników, jak i tysięcy osób, do których docierają informacje o naszych wydarzeniach.
Oferta umożliwia zaangażowanie Państwa Firmy w organizację plenerowych imprez kulturalnych w Kozach, proporcjonalnie do możliwości finansowych.

Nasza Misja
Misją Domu Kultury jest uczestnictwo w życiu społecznym miejscowości Kozy, będąc platformą aktywności dla osób, grup i organizacji, których działania przyczyniają się do tworzenia i upowszechniania kultury.
Dom Kultury w Kozach jest przestrzenią dla działań twórczych indywidualnych i zbiorowych.
Domu Kultury w Kozach buduje więzi społeczne i umacnia tożsamość lokalną oraz narodową w nieskrępowanych formą działaniach twórczych opartych na lokalnej duchowości, tradycji oraz historii.

Zasięg
Działania kulturalne swoim zasięgiem obejmują nie tylko gminę Kozy, ale często nawet kraj – Dni Kóz, Dożynki Gminne czy KozyNostra Rock Fest. W naszej ofercie od wielu lat znajduje się również wydarzenie na skalę międzynarodową – XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”.

Media
Dom Kultury w Kozach aktywnie prowadzi działalność promocyjną w mediach społecznościowych. Liczba obserwujących fanpage na Facebook’u stale wzrasta. Z każdą chwilą przybywa również odbiorców YouTube’a. O naszej ofercie mówią również lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe media, m.in.: Koziańskie Wiadomości, grupy i inne strony na Facebook’u Kronika Beskidzka, Radio Bielsko, Antyradio.

Odbiorcy
Szerokie spektrum naszych działań, sprawia, że naszymi wydarzeniami interesują się reprezentanci wszystkich grup wiekowych i z różnymi zainteresowaniami.

Na przestrzeni lat zaufali nam m.in.:
FIBRAKOM, KLIMORS, FCA Poland, AUTO-ALEX, KLINGSPOR Sp. z o.o., AQUA S.A., MIREX Sp. z o. o., REKORD SI Sp. z o. o., NEXCOM, Beskidzki Bank Spółdzielczy, BIURPOL, ZUH LITGRAF, EWANT,
ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o. o., Kolnet Sp. z o. o., EkaMedica Sp. z o. o. Sp.k., KLIMATERM, OPLATKI.PL, Piekarnia Hałat, CYFROBIT i inni.

Główne imprezy plenerowe w Kozach
  • XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA - 3-4 czerwca 2023
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
Na estradach festiwalowych, oprócz polskich zespołów, do tej pory prezentowały się orkiestry z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Ukrainy.
Dziś Festiwal to nie tylko okazja do konfrontacji zespołów orkiestrowych, to także spotkania, koncerty rozrywkowe, okazja do promowania młodych muzyków, wspólne spędzanie czasu, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń.

  • Dni Kóz 2023 - 10-11 czerwca 2023
Podczas święta gminy Kozy prezentują się instytucje, grupy, organizacje, zespoły, stowarzyszenia, co skupia wokół wydarzeń wiele uwagi odbiorców w każdym wieku i o szerokim wachlarzu zainteresowań.
Przestrzenią tegorocznych głównych imprez będzie estarda główna na placu targowym oraz scena w parku przy Pałacu Czeczów w Kozach.
Dodatkowo mają miejsce liczne imprezy towarzyszące, odbywające się w trakcie (poza estradą główną) oraz w bliskich terminach, organizowane przez koziańskie instytucje czy stowarzyszenia w różnych miejscach chętnie odwiedzanych przez naszą społeczność.

  • KozyNostra Rock Fest - 5 sierpnia 2023
KozyNostra Rock Fest to letni festiwal muzyczny organizowany w parku przy Pałacu Czeczów w Kozach, to miejsce spotkań osób w różnym wieku. W towarzystwie muzyki uczestnicy poznają się, wymieniają doświadczeniami, bawią i inspirują wzajemnie, pozytywnie oddziałując na zgromadzoną publiczność.
Organizatorzy to grupa muzycznych pasjonatów, wywodzących się m.in. z grupy More Than Less, która w zgranym zespole przy współpracy z Domem Kultury w Kozach pozyskuje partnerów do działania i promowania muzyki rockowo-metalowej.
Przestrzeń parku pozwala na przygotowanie przez partnerów licznych aktywności dla gości festiwalu, artystów, a także rodzin z dziećmi. Fenomenalna atmosfera i pozytywne emocje wśród uczestników są motorem do dalszych działań i rozwoju Festiwalu.

  • Dożynki Gminne - Wrzesień 2023
Dożynki w gminie Kozy są okazją do świętowania i spotkania się rolników, sadowników, gospodarzy, hodowców, pszczelarzy i przedstawicieli różnego rodzaju przetwórstwa, którzy swoją codzienną pracą i usługami dostarczają wszystkim pożywienia przez cały rok.
Wspólna zabawa, do której zapraszają również mieszkańców całej gminy oraz swoich gości sprzyja integracji różnych środowisk, ale również pozwala na promowanie firm i partnerów wspierających wydarzenie.


Propozycja i warunki współpracy


Proponowane formy:

Wkład finansowy – środki pieniężne, w tym także darowizny, pokrycie kosztów promocji (drukowanie plakatów, ulotek, wykonanie standów, banerów itp.), na podstawie przedstawionych faktur lub jako usługa wykonana przez sponsora, wartość przeprowadzonych działań promocyjnych.
Wkład rzeczowy – nagrody rzeczowe, produkty firmy, sprzętY, gadżety sponsorskie.
Wkład usługowy – wykonanie usługi na rzecz imprezy, akcje animacyjne.
Korzyści - oferta sponsorska
Rodzaj świadczeń oraz ich zakres zostanie dopasowany do potrzeb i możliwości sponsora.
Sponsoring jest realizowany na podstawie stosownej umowy, której wzór przedstawimy na życzenie sponsora, a jej ostateczny kształt zatwierdzają obie strony.

Istnieje możliwość skomponowania własnego pakietu - w tym przypadku kwota umowy jest indywidualnie negocjowana - w przypadku darowizny Dom Kultury w Kozach wystawi stosowne zaświadczenie - za wniesione opłaty za reklamę Dom Kultury w Kozach wystawi fakturę VAT.

Informacja prawna i podatkowa o Organizatorze:

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
tel. +48 338 174 232
e-mail: domkultury@dk.kozy.pl
www.domkultury.kozy.pl
NIP: 937-15-51-905
REGON: 072347070
Nr rachunku bankowego: Bank Pekao S. A.
O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362

Dom Kultury w Kozach korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Szczegółowy opis pakietów sponsorskichPAKIET I - Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny to: firma, instytucja, osoba fizyczna, która chciałaby nawiązać współpracę z Organizatorem – Domem Kultury w Kozach.
Kwota: od 20000 zł netto (dokładną wartość wzajemnych świadczeń określi umowa)

Oferta dla Sponsora Strategicznego:
• Wyłączność na tytuł oficjalnego strategicznego sponsora wydarzenia - prawo do wykorzystywania nazwy sponsor strategiczny.
• Prezentacja na scenie głównej marki Sponsora Strategicznego w formie elementu programu (czas i formę dookreśla umowa).
• Możliwość umieszczenia 4 banerów reklamowych (w poziomie, wysokość do 1 m) przy liniach bocznych w przestrzeni imprezy, placu targowego.
• Możliwość umieszczenia stojaków informacyjnych w obiektach Domu Kultury w Kozach oraz Pałacu Czeczów w Kozach.
• Logo i link sponsora głównego przy wydarzeniu na oficjalnej witrynie internetowej www.domkultury.kozy.pl.
• Prezentacja firmy w mediach społecznościowych na stronie Organizatora.
• Logo firmy na materiałach reklamowych (plakatach, ulotkach, dyplomach, zaproszeniach dla gości).
• Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, radia.
• Pierwszeństwo w wykupie pakietu w następnym roku.
• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych uczestnikom konkursów.
• Podkreślenie udziału firmy, jako Sponsora Strategicznego wydarzenia w kontaktach z mediami.
• Zamieszczenie informacji w prasie w formie artykułu (w „Koziańskich Widomościach”) na temat Sponsora Strategicznego jako Mecenasa kultury w Kozach oraz jego marki.

PAKIET II - Sponsor Główny

Sponsor Główny to: firma, instytucja, osoba fizyczna, która wspiera Organizatora – Dom Kultury w Kozach głównie w płaszczyźnie finansowej lub rzeczowej.
Kwota: od 5000 zł netto (dokładną wartość wzajemnych świadczeń określi umowa)

Oferta dla Sponsora Głównego:
• Możliwość umieszczenia 2 banerów reklamowych (w poziomie, wysokość do 1 m) przy liniach bocznych w przestrzeni imprezy, placu targowego – na ogrodzeniach wokół placu targowego.
• Możliwość umieszczenia 2 stojaków informacyjnych w obiektach Domu Kultury w Kozach oraz Pałacu Czeczów w Kozach.
• Logo i link sponsora przy wydarzeniu na oficjalnej witrynie internetowej www.domkultury.kozy.pl.
• Prezentacja firmy w mediach społecznościowych  na stronie Organizatora.
• Logo firmy na materiałach reklamowych (plakatach, ulotkach, dyplomach, zaproszeniach dla gości).
• Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, radia.
• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych uczestnikom konkursów.

PAKIET III - Sponsor

Sponsor to: firma, instytucja, osoba fizyczna, która wspiera Organizatora – Dom Kultury w Kozach głównie w płaszczyźnie finansowej lub rzeczowej.
Kwota: od 2500 zł netto (dokładną wartość wzajemnych świadczeń określi umowa)

Oferta dla Sponsora:
• Możliwość umieszczenia 1 baneru reklamowego (w poziomie, wysokość do 1 m)  przy liniach bocznych w przestrzeni imprezy, placu targowego - na ogrodzeniach wokół placu targowego.
• Logo sponsora przy wydarzeniu na oficjalnej witrynie internetowej www.domkultury.kozy.pl.
• Prezentacja firmy w mediach społecznościowych  na stronie Organizatora.
• Logo firmy na materiałach reklamowych (plakatach, ulotkach, dyplomach, zaproszeniach dla gości).
• Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, radia.
• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych uczestnikom konkursów.

PAKIET IV - Firma wspierająca

Firma wspierająca: firma, instytucja, osoba fizyczna, która wspiera głównie poprzez sponsoring finansowy lub rzeczowy.
Cena: 800 zł netto

Oferta dla Firmy wspierającej:
• 1 baner reklamowy - przy liniach bocznych w przestrzeni imprezy, placu targowego
• Logo i link na oficjalnej witrynie internetowej www.domkultury.kozy.pl.
• Logo firmy na materiałach reklamowych (plakatach, ulotkach, dyplomach, zaproszeniach dla gości).
• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych uczestnikom konkursów.


Zapraszamy do kontaktu!
Marek Małecki - Dyrektor Domu Kultury w Kozach
e-mail: domkultury.kozy.pl
tel. 338174232
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232