Unia Europejska - flaga

Wynajem sal w Domu Kultury w Kozach

Oferta
Sale Domu Kultury w Kozach

Zainteresowała Cię sala widowiskowo-bankietowa, zapoznałeś się z regulaminem Domu Kultury i uznałeś, że to dobre miejsce na twoją imprezę, to postaw pierwszy krok.

KROK 1
Sprawdź czy sala widowiskowo-bankietowa jest wolna w terminie Cię interesującym
- tel.: 33 8174232. To nie jest rezerwacja!!!
Jeśli termin jest wolny, to nie zwlekaj i wykonaj następny krok.

KROK 2
Odwiedź Dom Kultury (miło będzie, gdy uprzedzisz o swojej wizycie telefonicznie
- tel.: 33 8174232 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00), by dokładnie obejrzeć udostępniane pomieszczenia. Staraj się dokładnie obejrzeć salę, sąsiadujące pomieszczenia, zaplecze kuchenne i wyposażenie. Zadawaj pytania – odpowiemy.

Jeśli wiesz już wszystko i zdecydowałeś się skorzystać z sali widowiskowo-bankietowej, to zrób następny krok.

KROK 3
Podpisz umowę wstępną, która zagwarantuje Ci termin. To jest rezerwacja!
Możesz poświęcić się innym sprawom organizacyjnym, ale na 90 dni, lecz nie później niż 30 dni przed terminem imprezy (np. wesela) wykonaj następny krok.

KROK 4
Nie rozmyśliłeś się i wszystko jest Ci znane, to podpisujesz umowę na wynajem sali widowiskowo-bankietowej i masz zagwarantowane wszystkie warunki najmu.

KROK 5
Przekazanie pomieszczeń najemcy lub osobie upoważnionej przez najemcę (podpisanie protokołu przekazania i przekazanie kluczy). Teraz Ty jesteś gospodarzem sali widowiskowo-bankietowej.
Po imprezie (np. wesele), mimo zmęczenia prosimy byś znalazł siłę na ostatni krok.

KROK 6
Zwrot pomieszczeń (protokół przekazania i przekazanie kluczy) oraz ostateczne rozliczenie.


Świetlica (sala nr 11) na inne cele niż w/w.

Bez zaplecza kuchennego
 

Wnioski (zalecana forma pisemna) o rezerwację sal i sprzętu przyjmuje pracownik upoważniony do kontaktów z klientem, a potwierdza przyjęcie rezerwacji kierownik administracyjny lub dyrektor Domu Kultury w Kozach.

O kolejności z korzystania z pomieszczeń, sprzętu i nagłośnienia decyduje kolejność rezerwacji z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przysługuje działaniom zgodnie z poniższą hierarchią:

1) Działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.
2) Realizacja wcześniej podpisanych umów najmu (np. przyjęcia weselne).
3) Działania Domu Kultury w Kozach.
4) Działania Urzędu Gminy w Kozach oraz Rady Gminy w Kozach.
5) Działania stowarzyszeń, zespołów i grup zainteresowań działających przy Domu Kultury w Kozach.
6) Działania Gminnych Instytucji Kultury i placówek oświatowych.
7) Pozostałe działania.


CENNIK (pdf) kliknij, aby pobrać

Opłaty za wynajem sali zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2022 Dyrektora Domu Kultury w Kozach z dnia 29.11.2022 w sprawie określenia zasad udostępniania pomieszczeń i sprzętu oraz pobierania i wysokości opłat za krótkotrwałe korzystanie z pomieszczeń w budynkach: Domu Kultury w Kozach przy ul. Krakowskiej 2 w Kozach, Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej 5 w Kozach oraz nagłośnienia i innego sprzętu stanowiącego ich wyposażenie.
galeria
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232