Unia Europejska - flaga

Oferta do sponsorowania

Oferta
Dom Kultury w Kozach to doświadczony partner dla podmiotów gospodarczych oczekujących promocji lub reklamy w trakcie działań kulturalnych.

Imprezy organizowane przez Dom Kultury okazują się dobrym nośnikiem informacji, o czym świadczy wieloletnia współpraca z liderami gospodarczymi Podbeskidzia. Dni Kóz, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – ZłotaTrąbka, czy też uroczystości dożynkowe – to okazja dotarcia z reklamą do kilku tysięcy odbiorców.

Nasze działania adresowane do wybranych grup stają się możliwością selektywnego wyboru klienta.

Nie boimy się wyzwań, co pozwala na tworzenie nowych form umożliwiających lokowanie produktu w trakcie imprezy.

Funkcjonowanie zespołów artystycznych, ich atrakcyjność, repertuar, widowiskowość, mobilność, to także potencjał, wobec którego osoby odpowiadające za promocję i reklamę nie powinny przechodzić obojętnie…

Powyższe, to tylko zasygnalizowanie możliwości, jakie niesie współpraca z Domem Kultury w Kozach, do której zachęcamy i oczekujemy propozycji.

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
tel. 33 8174232
e-mail: domkultury@dk.kozy.pl
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner