Unia Europejska - flaga

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2023

Konkursy
Regulamin XXVIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

10 listopada 2023 r., godz. 09:00
sala koncertowa w Pałacu Czeczów w Kozach

W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, szacunku do literatury patriotycznej oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania, ogłaszamy XXVIII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.

1. Grupy wiekowe oraz zalecana liczba uczestników:
Kategoria A: Szkoła Podstawowa – klasy I-III po 3 osoby z każdej szkoły;
Kategoria B: Szkoła Podstawowa – klasy IV-VIII po 4 osoby z każdej szkoły;
Kategoria C: szkoła średnia do 6 osób;
Kategoria D: OPEN do 6 osób.
2. Uczestników Konkursu w kategoriach od A do C zgłaszają szkoły do dnia 27 października 2023 r. (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).
Zalecamy, by zgłoszenie do konkursu zostało poprzedzone eliminacjami wewnątrzszkolnymi w poszczególnych grupach wiekowych, które powinny wyłonić najlepiej recytujących (według kryteriów ustalonych przez nauczycieli).
3. Uczestnicy konkursu w kategorii D zgłaszają się (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania, w którym działają) bezpośrednio do Domu Kultury w Kozach (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).
4. W razie większej (niż przewidziana w punkcie 1. Regulaminu) liczby zgłoszonych do Konkursu w kategorii D (OPEN), Dom Kultury w Kozach przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w dniu 6 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.
5. Czas recytacji około 3 minuty.
6. Do oceny recytacji zostanie powołana komisja oceniająca:
  • właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
  • kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
  • sposób interpretacji;
  • zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.
7. Komisja oceniająca pragnie nagrodzić najlepszych recytatorów nagrodami i upominkami za I, II, III miejsce – jednak zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.
8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dzień Konkursu - 10 listopada 2023 r. po naradzie jury, w sali Koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach.

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Kartę zgłoszenia można przesłać na e-mail: konkurs@dk.kozy.pl
lub dostarczyć do biura Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy

Karta zgłoszenia - kategoria D - OPEN (docx)- kliknij, aby pobrać
Karta zgłoszenia - kategoria D - OPEN (pdf)- kliknij, aby pobrać

Karta zgłoszenia - kategoria A, B, C - (docx)- kliknij, aby pobrać
Karta zgłoszenia - kategoria A, B, C - (pdf)- kliknij, aby pobrać

Regulamin XXVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej - (pdf)- kliknij, aby pobrać
„Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”
Cyprian Kamil Norwid
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232