Unia Europejska - flaga

Święto Wiatru Halnego - zawody latawcowe 2023

Konkursy
Nie lada gratka szykuje się dla miłośników puszczania latawców "Święto wiatru halnego", na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
W programie zawody latawcowe, nagrody i niespodzianki. 

Data i miejsce wydarzenia:
niedziela, 8 października 2023, godzina: 9:45-12:30, stadion CSW (LKS Orzeł) ul. Przecznia 3 w Kozach
Zawody zostaną rozegrane podczas imprezy pn. RODZINNE ZABAWY SPORTOWYCH WIOSEK

ŚWIĘTO WIATRU HALNEGO  - Zawody latawcowe 2023

Zawody rozegramy według poniższego regulaminu:

1. Organizator: Dom Kultury w Kozach.
2. Miejsce: stadion CSW, Kozy (boisko trawiaste).
3. Termin zawodów: 8.10.2023 r., godz. 9.45-12.30
4. Udział w zawodach: zawodnicy indywidualni bez ograniczeń.
5. Wiek zawodników – bez ograniczeń wiekowych.
6. Charakterystyka techniczna:
Latawiec musi być wykonany z drewna i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały niebezpieczne (np. metalowe, pirotechniczne).
Maksymalna długość holu latawca 50 metrów (hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub materiału przewodzącego).
7. Ocena i klasyfikacja.
- Oceny każdego latawca dokonuje Komisja Sędziowska.
- Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej i oceny za lot.
a. Ocena statyczna - sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca - maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną - do 20 pkt. (konstrukcja i staranność wykonania latawca do 10 pkt. zdobienie latawca do 10 pkt.).
b. Ocena za lot - każdy zawodnik demonstruje w locie latawiec. Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów:
- maksymalna ilość punktów za jakość lotu - do 20 pkt. (lot stateczny - 20, lot niestateczny - 10, latawiec nie leci – 0).

- Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za ocenę statyczną  latawca i za lot. Zwycięża latawiec z największą łączną ilością punktów.

Zobacz jak zbudować latawiec!


A tu kilka wskazówek jak przygotować latawiec do lotu i dostosować ustawienia do siły wiatru.

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232