Unia Europejska - flaga

Święto Wiatru Halnego w Kozach - zawody latawcowe 2022

Konkursy
Nie lada gratka szykuje się dla miłośników puszczania latawców "Święto wiatru halnego", na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W programie zawody latawcowe, nagrody i niespodzianki. 

Miejsce  i data wydarzenia: 2 października ,  stadion CSW (LKS Orzeł), godzina:14.00ŚWIĘTO WIATRU HALNEGO

Zawody latawcowe 2022

Zawody rozegramy według poniższego regulaminu:

1. Organizator: Dom Kultury w Kozach.

2. Miejsce: stadion CSW (LKS „Orzeł”), Kozy.

3. Termin zawodów: 2 października 2022 r., godz.14:00 (zgłoszenia od godz. 13:30).

4. Udział w zawodach: zawodnicy indywidualni, którzy zaprezentują statycznie i dynamicznie (w locie) latawiec. Każdy zawodnik może zgłosić 1 latawiec.

5. Wiek zawodników – bez ograniczeń wiekowych.

6. Charakterystyka:

- latawiec musi być wykonany z drewna i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały niebezpieczne (np. metalowe, pirotechniczne).

- maksymalna długość holu latawca to 50 metrów (hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub materiału przewodzącego).

7. Ocena i klasyfikacja.

- Oceny każdego latawca dokonują sami uczestnicy imprezy. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej i oceny za lot.

8. Nagrody niespodzianki!

Zapraszamy!
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner