Unia Europejska - flaga

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2022

Konkursy
Regulamin XXVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
7 listopada 2022 r., godz. 09:00
sala koncertowa w Pałacu Czeczów w Kozach

W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, szacunku do literatury patriotycznej oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania,  ogłaszamy XXVII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.
1. Grupy wiekowe oraz zalecana liczba uczestników:
Kategoria A: Szkoła Podstawowa – klasy I-III po 3 osoby z każdej szkoły;
Kategoria B: Szkoła Podstawowa – klasy IV-VIII po 4 osoby z każdej szkoły;
Kategoria C: szkoła średnia do 6 osób;
Kategoria D: OPEN do 6 osób.

2. Uczestników Konkursu w kategoriach od A do C zgłaszają szkoły do dnia 28 października 2022 r. (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).
Zalecamy, by zgłoszenie do konkursu zostało poprzedzone eliminacjami wewnątrzszkolnymi w poszczególnych grupach wiekowych, które powinny wyłonić najlepiej recytujących (według kryteriów ustalonych przez nauczycieli).

3. Uczestnicy konkursu w kategorii D zgłaszają się (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania, w którym działają) bezpośrednio do Domu Kultury w Kozach (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).

4. W razie większej (niż przewidziana w punkcie 1. Regulaminu) liczby zgłoszonych do Konkursu w kategorii D (OPEN), Dom Kultury w Kozach przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w dniu 4 listopada 2022 roku o godzinie 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.

5. Czas recytacji około 3 minuty.

6. Do oceny recytacji zostanie powołana komisja oceniająca:
  • właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
  • kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
  • sposób interpretacji;
  • zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.
7. Komisja oceniająca pragnie nagrodzić najlepszych recytatorów nagrodami i upominkami za I, II, III miejsce – jednak zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.

8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dzień Konkursu - 7 listopada 2022 r. po naradzie jury, w sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Karta zgłoszenia - kategoria D - OPEN (docx)
- kliknij, aby pobrać
Karta zgłoszenia - kategoria D - OPEN (pdf)
- kliknij, aby pobrać
„Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”
Cyprian Kamil Norwid
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner