Unia Europejska - flaga

Zespół BRASOWNIK

Zespoły
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
Zespół Brasownik powstał kilka lat temu z inicjatywy grupy przyjaciół, których łączy wspólna pasja. Zespół tworzą w większości amatorzy muzyki, których inspiruje czesko-słowacka muzyka folkowa.
Muzycy są otwarci na nowe wyzwania i z chęcią wykonują również utwory innych gatunków muzycznych.
Tradycją stały się co tygodniowe spotkania po próbach, na których omawiają, analizują i dyskutują o muzyce. Zespół koncertował na kilku przeglądach na terenie Podbeskidzia.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner