Unia Europejska - flaga

Koziański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zespoły
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
Październik to miesiąc powrotu studentów do swoich uczelni. Tak też dzieje się w koziańkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Co nas czeka? - wykłady, spotkania, warsztaty, gimnastyka taneczna...

Studentem może zostać każdy, kto czuje się, że osiągnął ów „trzeci wiek”. Chętnych do udziału w zajęciach zapraszamy do kontaktu, a bieżące informacje są dostępne na stronie Facebook UTW oraz stronie Domu Kultury w Kozach.

Koziański Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2023/2024
Opłata wpisowa dla wszystkich słuchaczy UTW:
- 25 zł za I semestr (I semestr trwa od października do stycznia),
- 25 zł za II semestr ( II semestr trwa od lutego do czerwca) - płatne w lutym.
 
Opłaty za zajęcia – płatne za każdy miesiąc:
· Gimnastyka: 30 zł
· Basen: 45 zł (Ilość miejsc ograniczona)
· Język angielski: 65 zł

Opłaty za zajęcia należy dokonać w biurze Domu Kultury w Kozach do 10 dnia miesiąca w wyznaczonych godzinach:
· wtorek – godz. 15:30-17:00
· środa – godz. 9:30-11:00

Opłat można dokonać również na wskazane poniżej konto Domu Kultury w Kozach:
Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko uczestnika zajęć - okres, za który wnoszona jest opłata - nazwa zajęć.
Zapraszamy do obejrzenia wykładów oraz warsztatów dla słuchaczy Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udostępnionych w serwisie youtube.com (kliknij, aby przejść).
Zapisz się
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232