Unia Europejska - flaga

"Semper Melior - zawsze lepszy" - wyróżnienie za 2023 rok

Imprezy/Festiwale
Regulamin wyróżnienia Wójta Gminy Kozy
„Semper Melior – zawsze lepszy”
Edycja za rok 2023

§ 1
1. Wyróżnienie tytułem „Semper Melior - zwane w dalszym” ciągu niniejszego regulaminu „Wyróżnieniem”, ustanowione zostało przez Wójta Gminy Kozy dla wyłaniania i wyróżniania osób uczących się do lat 25, które realizując swoje pasje lub obowiązki wyróżniają się w swoim środowisku konsekwencją działania lub pokonują bariery ograniczeń własnych lub stworzonych przez otoczenie tworzą wartościowe wzorce zachowań.
2. Wyróżnienie przyznawane jest w następujących kategoriach:
a. Kultura i sztuka
b. Pasja
c. Człowiek
3. Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku za dokonania roku poprzedniego.

§ 2
Realizatorem wyróżnienia „Semper Melior – zawsze lepszy” jest Dom Kultury w Kozach, który organizuje wszystkie czynności związane z przyznawaniem wyróżnienia.

§ 3
1. Prawo nominowania do Wyróżnienia przysługuje: instytucjom samorządowym Gminy Kozy, organizacjom zrzeszającym młodzież z terenu gminy Kozy, stowarzyszeniom mającym siedzibę w Gminie Kozy (partie politycznie nie mają prawa nominowania).
2. Uprawnionym przysługuje nominowanie jednej osoby w każdej kategorii.
3. Ustalenie kategorii nominacji - interpretacja zakresu działań i postaw ludzkich oraz skojarzenie z kategorią nominacji - należy do nominującego, z zastrzeżeniem uwzględnienia kryteriów opisanych w § 1, pkt 1 niniejszego regulaminu.
4. Nominacje przyjmowane są wyłącznie na „karcie nominowanego” (wzór w załączeniu). Uwaga: nominacje w innej formie nie będą rozpatrywane.

§ 4
1. Wójt Gminy powołuje zespół doradczy, który rekomenduje nominowanych.
2. Obrady zespołu doradczego są poufne.
3. Decyzje o przyznaniu Wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Kozy.
4. Wyróżnienia honorowane są imienną statuetką „Semper Melior 2023”.
5. Na wniosek zespołu doradczego Wójt Gminy może dokonać zmiany formy honorowania.

§ 5
Nominowane i Wyróżnienie mogą być osoby nominowane i wyróżniane w poprzednich edycjach.

§ 6
Zgłoszenia nominowanych do Wyróżnienia przyjmowane są w Domu Kultury w Kozach, do dnia 19 lutego 2024 r.

Karta Nominowanego (pdf) - kliknij, aby pobrać
Karta Nominowanego (doc.) - kliknij, aby pobrać
Regulamin wyróżnienia Wójta Gminy Kozy „Semper Melior – zawsze lepszy” (pdf) - kliknij, aby pobrać
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232