Unia Europejska - flaga

Dożynki Gminne 2022

Imprezy/Festiwale
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
Dożynki gminne - święto koziańskich rolników, na którym celebrujemy czas pomyślnych zbiorów i cieszymy się z tegorocznych plonów.
Co wydarzy się w tym roku?

Dożynki Gminy Kozy
4 września 2022
Park dworski w Kozach

godz. 10.00 - Formowanie korowodu dożynkowego
godz. 10.30 - Przejazd korowodu
- plac targowy, ul. Szkolna, Krakowska, Kościelna, pl. Ks. K. Kochaja
godz. 11.00 MSZA ŚW. DOŻYKOWA
(kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza)
godz. 12.00 - Przejazd korowodu:
- pl. Ks. K. Kochaja, ul. Dworcowa, Przecznia, Szkolna
godz. 12.30 - CEREMONIA DOŻYNKOWA - przekazanie chleba z udziałem ZPiT
KOZIANIE
godz. 13.00-14.00 - Koncert zespołu BRASOWNIK
godz. 14.00-15.45 - Pokazy, konkursy, zabawy
godz. 15.45-16.00 - Puchar Wójta Gminy Kozy dla Króla korowodu dożynkowego 2022 - ogłoszenie wyników konkursu
godz. 16.00-16.45 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca KOZIANIE
godz. 16.45-17.00 - Zatańczmy razem „Trojak po koziańsku”
godz. 17.00-17.45 - Konkursy dożynkowe
godz. 17.45-17.00 - WALIMY W KOCIOŁ „z Tokio do Rio”
godz. 18.00-24.00 - Zabawa taneczna z zespołem MISTY

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner