Unia Europejska - flaga

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Imprezy/Festiwale
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
O Festiwalu

Przed ponad dwudziestoma laty los zetknął ze sobą nieżyjącego już Kazimierza Fobera, a ówczesnego prezesa bielskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Jackiem Falfusem, sprawującym urząd Wójta Gminy Kozy. Spotkanie to zaowocowało zorganizowaniem imprezy, która zgromadziła na estradzie w Kozach 10 zespołów orkiestrowych na przeglądzie o niewielkim zasięgu. Już wówczas zrodziły się marzenia o przyszłym festiwalu orkiestr dętych. Kolejne lata przyniosły próbę stopniowego rozszerzania zasięgu, a sama impreza została dumnie nazwana Festiwalem Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA.

Piotr Jakóbiec – ówczesny prezes bielskiego oddziału PZChiO – wyznaczył imprezie ramy międzynarodowe. Dwanaście lat temu po raz pierwszy w nazwie Festiwalu pojawiło się słowo „międzynarodowy”. Na estradach festiwalowych (w Kozach, Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego) stawały orkiestry z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i oczywiście Polski.
Udział młodzieży w składach zespołów orkiestrowych, oraz żywiołowość orkiestr młodzieżowych nadały Festiwalowi niepowtarzalny styl, a sami jurorzy wielokrotnie podkreślali wysoki poziom zespołów.

W programie Festiwalu znajdują się: konkurs estradowy, konkurs musztry orkiestrowej, Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oraz koncerty festiwalowe organizowane w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego.

Organizatorom zależy na tym, by impreza pomagała podnosić umiejętności uczestniczącym zespołom, kapelmistrzom i dyrygentom, ale również, by była okazją do artystycznej rywalizacji zespołów od młodzieżowych do seniora.

Dziś Festiwal to nie tylko okazja do konfrontacji zespołów orkiestrowych, to także spotkania, koncerty rozrywkowe, okazja do promowania młodych muzyków i nawiązywania kontaktów.

XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych "Złota Trąbka" odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2022 roku.

Organizatorzy:
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
Dom Kultury w Kozach
Bielskie Centrum Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w JasienicyLogotp - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowogo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Biuro Festiwalu:
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy

tel. 338174232
e-mail: festiwal@dk.kozy.plRegulamin XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Detych ZŁOTA TRĄBKA 2022 dostępny na www.festiwal.kozy.pl
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner