Unia Europejska - flaga
2022-06-25

Recital dyplomowy Angeliki Niemiec - Forma sonatowa na przestrzeni epok

W piątkowy wieczór (24.06.2022) Pałac Czeczów w Kozach rozbrzmiewał klasycznymi dźwiękami muzyki fortepianowej. Mieliśmy zaszczyt gościć panią Angelikę Niemiec i wysłuchać
jej recitalu dyplomowego. Absolwentka studiów magisterskich edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej w klasie fortepianu dr Grzegorza Niemczuka zaprezentowała nam sonaty na przestrzeni epok.
W programie pojawiły się sonaty F. Schuberta, R. Shumanna oraz M. Ravela.
Koncert prowadzony był przez wybitnego pianistę Grzegorza Niemczuka.
Bijemy brawa młodej, utalentowanej, laureatce wielu międzynarodowych
konkursów za piękny koncert i życzymy wielu sukcesów.
Dom Kultury w Kozach wspiera twórców i z przyjemnością gości w Pałacowych salach.

Dziękujemy za wieczór pełen muzycznych wzruszeń.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner