Unia Europejska - flaga
2022-06-23

Podsumowanie Dni Kóz 2022

W środowy wieczór - 22.06.2022 w naszym Pałacu Czeczów odbyło sie spotkanie podsumowujące tegoroczne 'Dni Kóz', była to okazja do poznania osób, które w dużej mierze przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia najróżniejszych punktów naszego programu: zapewnieniu bezpieczeństwa, czy innego rodzaju wsparciu naszych działań. Rozdano drobne upominki i wręczono podziękowania, a zwieńczeniem spotkania był poczęstunek, będący także okazją do bliższego poznania i rozmów.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner