Unia Europejska - flaga
2022-05-11

Bajkowe spotkanie

Niedawno odwiedzili nas wyjątkowi goście ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej: Roman Baran - operator obrazu oraz Maciej Chmiel - dyrektor SFR. Spotkanie odbyło się w ramach wtorkowego wykładu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze entuzjastycznie przyjęli zaproszonych prelegentów i z przejęciem słuchali na temat tajników animacji, o których opowiadał Roman Baran. Frajdą dla wszystkich była możliwość powrotu do lat młodości i przypomnienia sobie ulubionych bajek.
Wisienkę na torcie stanowiła ilustracja filmowa wykładu, archiwalne dwa filmy animowane, zrealizowane przez Studio Filmów Rysunkowych: „Noworoczna noc” z 1964 roku oraz „Pani Twardowska” z 1955 roku.
Dyrektor Maciej Chmiel zaprosił słuchaczy do nowo powstającego Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji, które ma być otwarte jesienią przyszłego roku.
A my  już cieszymy się na przyszłe, wspólne projekty ze SFR.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner