Unia Europejska - flaga
2021-12-20

Mali Kozianie

Działąjąca grupa dziecięca przy Zespole Pieśni i Tańca KOZIANIE zaprasza do dołączenia do zespołu.

Próby odbywają się w poniedziałki w godz. 18:00-19:00
w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner