Unia Europejska - flaga
2022-05-09

Letnia scena u Czecza zainaugurowana

Zadszenie sceniczne nad tarasem pałacowym to inicjatywa Kojzkiego Kolektywu Artystycznego. Teraz można bez kłopotu realizować liczne wydarzenia własnymi siłami. Korzystać moga wszyscy majacy pomysł i ochotę na angazowanie się w działania artystyczne. Kino plenerowe realizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną wraz z Domem Kultury zainaugurowało tegoroczne wydarzenia realizowane w przestrzeni parkowej.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner