Unia Europejska - flaga
2022-05-02

Henryk Talar - Honorowy Obywatel Kóz

W Domu Kultury w Kozach miało miejsce niecodzienne wydarzenie – spotkanie z panem Henrykiem Talarem, aktorem, niekwestionowaną osobowością filmu i teatru, a dla mieszkańców Kóz „kozianinem z urodzenia”. W trakcie spotkania pan Henryk Talar odebrał akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Kóz. Uroczystość odbyła się 1.05.2022 r. Bohater uroczystości wspominał swoją drogę życiową "od chłopca z Kóz" po karierę teatralną i filmową.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner