Unia Europejska - flaga
2023-02-24

Wernisaż wystawy Grzegorza Giermka

Co to był za wernisaż !!!

W stronę słońca - malarstwo Grzegorza Giermka.
W piątek, 24 lutego odbył się wernisaż wystawy malarstwa Grzegorza Giermka.

Grzegorz Giermek pochodzący z Wadowic artysta, obecnie mieszka i tworzy w Tomicach.
Maluje przede wszystkim pejzaże i to one są prezentowane w Pałacu Czeczów w Kozach.
Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się również poezją, pisze ikony oraz projektuje znaki graficzne.
Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Jest członkiem Grupy Malarskiej "Nadskawie" przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej.

Podczas wernisażu mogliśmy bliżej poznać, tego skromnego artystę. Porozmawiać z nim i posłuchać o jego twórczości.
Wydarzenie to uświetniła niezwykle uzdolniona Rodzina Krzanowskich. Dzięki nim licznie zgromadzona publiczność
mogła posłuchać utworów z różnych europejskich krajów.
Prezentowane w Galerii Pałacowej obrazy, przepełnione są ciepłem słonecznego dnia, emanuje z nich pozytywna energia.
Malowane w żywych kolorach szpachlą, impresjonistyczne obrazy, prezentują naturę zatrzymaną w ulotnej chwili.

Wystawę malarstwa pejzażowego będzie można oglądać do 24 marca.

Natomiast, tydzień przed świętami, 31 marca będzie następny wernisaż poświęcony twórczości Grzegorza Giermka.
Tym razem prezentowane będą Ikony. Serdecznie zapraszamy.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner