Unia Europejska - flaga
2023-01-26

Warsztaty - aktywne ferie

Powoli kończą się ferie i warsztaty odbywające się w Domu Kultury.

W środę powstały świece zapachowe, a w czwartek karteczki dla najbliższych.
Był też czas na gry i zabawy.

W piątek przejazd pociągiem i kino.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner