Unia Europejska - flaga
2023-01-25

Twórcze warsztaty - drugi tydzień ferii

Drugi tydzień ferii i drugi turnus. Do tej pory dzieci wykonały prace ceramiczne : sowy, ptaszki, rybki, koniki morskie oraz wisiorki. Powstały też barwne obrazy inspirowane twórczością znanych artystów.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner