Unia Europejska - flaga
2023-01-23

Chór - NOWY SEZON

Lubisz śpiewać? Teraz możesz również w wielogłosie!!! Chór Domu Kultury w Kozach zaprasza na próby w czwartki o godz. 18:00 do Domu Kultury w Kozach. W szczególności czekamy na Panów!!!
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner