Unia Europejska - flaga
2023-01-17

WYBIERAM SIEBIE - cykl warsztatów dla kobiet

Już 1 lutego rusza w Kozach cykl bezpłatnych warsztatów
i zajęć rozwojowych dla kobiet 60+ „Wybieram siebie”.

Do udziału w projekcie zaprasza Fundacja Harmonia – Przestrzeń Kobiecego Rozwoju.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy.
Można zapisać się na wybrane zajęcia lub wziąć udział we wszystkich.

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową na adres kontakt@harmoniakobiet.pl
lub telefoniczną pod numerem telefonu (+48 ) 452 067 272.

Zapisy rozpoczynają się 20 stycznia 2023 r.
Szczegółowy opis projektu wraz z programem zajęć do pobrania znajduje się na stronie
internetowej Organizatora https://harmoniakobiet.pl/wybieramsiebie


Projekt realizowany we współpracy z Domem Kultury w Kozach.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner