Unia Europejska - flaga
2022-09-06

Fotorelcja z Dożynek

Tegoroczne Dożynki udały się wyjątkowo min:. za sprawą pogody, zaproszonych gości i przygotowanych atrakcji, które cieszyły się popularnością zarówno dużych, jak i małych odbiorców.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego pamiętnego wydarzenia!
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner