Unia Europejska - flaga

WYDARZENIA

Kolejne wydarzenia kulturalne w Domu Kultury w Kozach. Koncerty, wystawy czy wykłady - to tylko niektóre z okazji, by wziąć udział w życiu kulturalnym naszej miejscowości.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232