Unia Europejska - flaga

Konwersja cyfrowa domów kultury

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Jego celem jest:
- wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
- doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Cel projektu mieści się w celu szczegółowym 5. Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Projekt: Razem – platforma kultury lokalnej realizowany jest przez Dom Kultury w Kozach, w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 86500,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 82400,00 zł.

W ramach projektu została stworzona platforma cyfrowa umożliwiająca kontakt i powiązanie koziańskich interesariuszy kultury (lokalnych liderów, twórców, animatorów, instruktorów, uczestników zajęć edukacji kulturalnej, odbiorców oferty kulturalnej). Platforma w formie wyspecjalizowanej strony internetowej została wsparta zakupem środków technicznych umożliwiających bezpieczne, nieprzerwane prowadzenie działań animacyjnych, edukacji kulturalnej oraz realizacji wydarzeń. Nowe środki techniczne oraz szkolenie obsługujących platformę pozwalają na realizację działań twórczych, tworzą nowy kanał komunikacji oraz umożliwiają zarchiwizowanie materiałów związanych z lokalną kulturalną w formie zapewniającej łatwy dostęp w tym osobom z niepełnosprawnościami.
Zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenia realizowane w Domu Kultury w Kozach w ramach projektu grantowego „Razem – platforma kultury lokalnej” .
Szkolenia dla członków stowarzyszeń, grup i zespołów, liderów lokalnych działań społecznych i kulturalnych, oraz osób twórczych i wszystkich zainteresowanych tematami!
Tematy i terminy szkoleń:
1. Podstawowa umiejętność korzystania ze sprzętu audio – sobota, 7 maja 2022, godz. 9:00-16:00, Pałac Czeczów w Kozach
Szkolenie poprowadzi Kamil Krzak – realizator dźwięku.
2. Praktyczne aspekty tworzenia lokalnego archiwum cyfrowego – sobota, 14 maja 2022, godz. 9:00-11:00, Pałac Czeczów w Kozach.
Szkolenie poprowadzi mgr Anna Krzak – pracownik Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.
3. Podstawowa umiejętność korzystania ze sprzętu wideo (rejestracja obrazu i dźwięku, transmisja internetowa) – sobota, 28 maja 2022, godz. 9:00-14:00.
Szkolenie poprowadzi Marek Małecki – realizator obrazu telewizyjno-filmowego.
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy do kontaktu z Domem Kultury w Kozach osobiście lub telefonicznie – tel. 338174232.
galeria
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner